Time out project (4 – 21 jaar)

Steeds meer en meer kinderen hebben last van de toenemende druk binnen onze maatschappij. Een gevolg hiervan kan zijn dat ze reeds op jonge leeftijd al schoolmoe zijn of nood hebben aan een pauze. Soms kan het ook zijn dat er een doorverwijzing is naar een school waar op dit moment nog geen plaats is en het op de huidige school niet langer houdbaar is.

Daarom bieden wij deze kinderen en jongeren een adempauze aan bij ons op de zorgboerderij. Iedere namiddag (uitgezonderd woensdag) zijn de kids hier welkom. Hier ligt het accent niet op schoolse vaardigheden maar net wel op rust en ontspanning met of zonder onze dieren. We stimuleren de talenten en hanteren een positieve aanpak. Ook werken we rond sociale vaardigheden en emotieregulatie.

We werken in een kleine groep, maximum 4 kinderen per begeleider met een maximum van 2 begeleiders. Onze doelgroep zijn schoolgaande kinderen vanaf 4 jaar. We werken zowel individueel coachend als groepsdynamiek stimulerend. Het kind mag uiteraard ook meerdere dagen of meerdere weken komen. Er is een flexibele werking qua inschrijving.

Uiteraard volgen we ook de re-integratie naar school toe op indien gewenst door de ouders. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is, zowel bij het kind als op school, om dit te laten werken. Een kind dat uit ons project komt heeft nood aan een stabiele en veilige schoolomgeving. We staan dan ook in nauw contact met de leerkrachten en staan steeds open voor vragen en suggesties. Op vraag van de ouders kunnen we aansluiten op een schools overleg.

De kostprijs is 55 euro per dagdeel. Een dagdeel is steeds de namiddag van 13 uur to 15 uur. Op maandag en woensdag is er geen time out project. De betaling gebeurt via overschrijving vóór de aanvang van de week.

Voorafgaand vindt er steeds een verplicht intakegesprek plaats om de noden van het kind te bespreken. Dit gesprek gebeurt met beide ouders zonder het kind. Op het einde van het traject is er nog een eindgesprek, eventueel met school en CLB. Voor deze gesprekken wordt 55 euro aangerekend.

Indien u graag een afspraak maakt voor een intakegesprek mag u ons steeds contacteren op het nummer 0476/27.01.18

Driehuizen 58, 2490 Balen